Asbest Inventarisatie

Home Consulting is jouw asbest deskundige.

                                         asbest


Wat?

De meeste huizen die gebouwd werden voor 2001 bevatten bouwmaterialen waarin aanzienlijke hoeveelheden asbest verwerkt zitten. Uit onderzoek blijkt dat er 3500 soorten bouwmaterialen asbest bevatten. Dus ook op plaatsen waar u dat niet verwacht. 

waarom?

Asbest is bijzonder schadelijk voor onze gezondheid en kankerverwekkend. De Vlaamse overheid heeft beslist dat de verspreiding en afvoer in kaart moet worden gebracht. De inventarisatie. Dit doet de asbest deskundige. Zij gaan panden onderzoeken op asbest en de eigenaar krijgt hiervan een attest en is 10 j geldig.

Alle verkochte woningen moeten dit attest hebben. Tegen 2032 moeten alle woningen dit attest hebben en 2040 moet Vlaanderen asbestveilig zijn.

Met het asbest attest in de hand weet u wat u koopt!

Hoe gaan we te werk?

Voorstudie : Een Asbestdeskundige start zijn onderzoek van de woning door plannen en facturen uit te pluizen. Daar staan vaak producten op die asbest bevatten. Ook moet de eigenaar een vragenlijst invullen.

Ter plaatse inspecteren: De asbest deskundige gaat minutieus op zoek naar Asbest. Elke ruimte wordt geïnspecteerd. Vooral kelders, kruipruimtes, stookplaatsen zijn gekende plaatsen. Ook neemt de deskundige stalen van de bepleistering van elke kamer (plafond en muur). Deze stalen worden later in een labo onderzocht. Foto's zorgen voor een volledig dossier. Deze handelingen zijn verplicht door FEDASBEST.

Afronding dossier: De onderzoek resultaten en labo verslag worden in een online databank opgeladen en wordt het resultaat aan de eigenaar overhandigd.

Dit attest is noodzakelijk bij verkoop en verhuur van het pand.

Wat kost zo'n onderzoek?  

-Woning tot 100m² woonoppervlak: 800€ inclusief labostalen en btw.

-Woningen tot 300m³ woonoppervlakte: 1000€ inclusief labostalen en btw.

-grotere oppervlaktes: offerte.Home Consulting is actief in de provincies Antwerpen en Limburg. Zowel toekomstige kopersverkopers als immomakelaars kunnen een beroep doen op ons.